Fotos
GROOT DOOP GELEENTHEDE

Mattheus 28: 19 - Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.
Back Back to top