Fotos


2018 GRADUASIE2016 KBN SEMINARE2016 KBN ALGEMENE FOTOS2015 KBN SEMINARE2015 KBN KLAS & STUDENTE FOTO'S2015 KBN GROOT DOOP2015 KBN GELEENTHEDE2015 KBN ALGEMENE FOTOS


2018 GRADUASIE
2016 KBN SEMINAREKBN SEMINAAR ONTDEK JOU HEILIGE GEES GAWES. 05 MAART 2016

Aanbieders tydens die "Ontdek jou Genade Gawes Seminaar"

Dr Frans Nortje

Past Elma van der Merwe

Franna Nortje

Jaco van der Walt

06 AUG 2016 GEESTELIKE WAPENS SEMINAAR

Seminaar aangebied by KBN huis deur Dr Frans Nortje op 06 Aug 2016


2016 KBN ALGEMENE FOTOSErna Goss B Honn Plegtigheid

Baie geluk aan Erna Goss wat haar B Honn prestasie behaal het.


2015 KBN SEMINAREKBN TOY STORY 3 & 4 AUG 2013

Dr Sariet Nortje het die TOY STORY seminaar aangebied op 3 & 4 Aug 2013 by KBN Huis.

KBN GEESTELIKE OORLOGVOERING SEMINAAR 19 SEPT 2015

Aanbieders op Geestelike Oorlogvoering Seminaar op 19 Sept 2015:

Dr Frans Nortje

Franna Nortje

Jaco van der Walt

KBN MANNE DAG SEMINAAR 07 NOV 2015

Aanbieders:

Dr Frans Nortje

Jaco van der Walt

KBN VRYMESSELARY & KUNDALINI INVLOED DAG SEMINAAR 31 JAN 2015

Op 31 Jan 2015 het KBN 'n Dag seminaar gehad waar ons Vrymesselary & Kundalini invloede hanteer het! Aangebied deur Dr Frans Nortje. 

KBN HUWELIKS & VERHOUDING NAWEEK SEMINAAR 29 & 30 NOV 2014

Op 29 & 30 Nov 2014 het KBN 'n Huweliks & Verhouding Seminaar aangebied. 

Aanbieders was:

Dr Frans Nortje

Dr Sariet Nortje 

Francois Nortje

Jaco van der Walt

KBN HOE WERK DIE HEILIGE GEES GAWES DAG SEMINAAR 28 FEB 2015

Op 28 Feb 2015 het KBN 'n gratis dag seminaar gehad waar ons die tema: "Hoe werk die Heilige Gees Gawes" behandel het aangebied deur dr Frans Nortje. 

 

HEERSKAPPY SEMINAAR 30 MEI 2015

KBN het op 30 Mei 2015 'n gratis dag seminaar gehad met die tema: Heerskappy!

KBN HUWELIKS & VERHOUDING SEMINAAR 04 JULIE 2015

Ons het GROOT pret gehad met KBN se Huweliks & Verhouding Seminaar op 04 Julie 2015 wat aangebied was deur Dr Frans & Dr Sariet Nortje


2015 KBN KLAS & STUDENTE FOTO'S
2015 KBN GROOT DOOPGROOT DOOP GELEENTHEDE

Mattheus 28: 19 - Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.

KBN DOOP FEES SAT 21 MAART 2015

Ons het op Saterdag 21 Maart 2015 'n Doop Fees gehad waar ons die nuwe doopbad ingewy het en Vader alle eer en lof gebring het vir Sy voorsiening vir die Doopbad! 


2015 KBN GELEENTHEDEKBN UITREIK NA BLOEMFONTEIN IN SEPT 2012

KBN bied aan S.W.A.T naweek in Bloemfontein

KBN S.W.A.T NAWEEK PRETORIA

Ons het KBN se S.W.A.T naweek gehad op naweek 13 & 14 Oktober 2012

KBN UITREIK NA LYDENBURG SAT 28 & SON 29 MAART 2015

Keerpunt Berading Netwerk het 'n uitreik gehad op naweek van 28 & 29 Maart 2015 in Lydenburg waar ons die S.W.A.T Seminaar aangebied het. 

KBN UITREIK NA NAMIBIE 2015

KBN uitreik na Namibie van 29 Julie tot 31 Aug 2015


2015 KBN ALGEMENE FOTOSKBN Shekinah Glory Sat Oggende

KBN Bied elke Saterdag oggend van 07h00 - 09h00 Shekinah Glory aan!

INTIMACY WITH THE HOLY SPIRIT JUNE 2012

Workshop has been presented at TCN/KBN by Dr Frans Nortje

KBN KRUISKYK OPNAME 7 NOV 2013

Dr Sariet Nortje tydens vanoggend se Kruiskyk opname oor Kinder Lyfstraf!

NAMIBIEE BERADING UITREIK

Dr. Frans en seun Franna reis na Windhoek om berading te doen en na Walvisbaai vir DET en Huweliksdinamika seminare asook berading. ---/----/ Dr. Frans and Son Franna journey to Namibia Windhoek and Walvisbay for Deep Emotional Therapy and Marriage Dinamics seminar and counselling.

KBN FEESVIERING 08 DES 2014

KBN personeel Feesvierings ete 08 Des 2014. 

GEESTELIKE OORLOGVOERING LESINGS AUGUSTUS 2012

Ons het in die maand van Augustus 2012 Gratis lesings oor Geestelike Oorlogvoering by KBN deur Dr Frans Nortje!

KBN KERSETE 25 NOVEMBER 2013

KBN se Kersete was op 25 November 2013. Ons het 'n amazing tyd gehad en elke oomblik geniet. 

KBN SIEKTES & OORSAKE SEMINAAR 1 & 2 FEB 2014

KBN se Siektes & Oorsake Seminaar is aangebied by KBN huis op 1 & 2 Feb 2014 deur Dr Frans Nortje & Dr Sariet Nortje. 

KBN BOU DOOPBAD - FEB 2015

Op 26 Feb 2015 het KBN begin met die doopbad waarmee die Here ons geseen het! Back Back to top