Kursus Klas Bywoning Plek bespreking
 

Voltooi asb ALLE persoonlike besonderhede Volledig.

Nadat persoonlike besonderhede voltooi is, kies asb vir watter Klas u Bespreek.

Indien U vir meer as een persoon bespreek, voltooi asb vir elke persoon individueel.

  * Fields are mandatory
  * Please complete the fields below:
     
  Name:
  Surname:
  E:Mail:
  Cellphone:
     
  Indien van toepassing, vul asb hier jou studente nommer in:
 
   
  * Ek is alreeds vir die volle jaar pakket geregistreer wat al die vakke insluit?
     
  Ja
  Nee
   
  * Het jy al 'n registrasie vorm ingevul om te registreer?
     
  Ja
  Nee
   
   
 

Indien u reeds vir die kursus per EFT betaal het, bring asb bewys van betaling saam die aand van registrasie of e-pos bewys na: info@keerpunt.co.za

Neem ook asb kennis, ons het kaart fasiliteite indien u die opsie kies om die aand van registrasie te betaal.

   
  * Kies asb een van die volgende opsies:
     
  Ek het reeds vir die jaar pakket betaal wat hierdie module (vak) ingesluit het in die jaar pakket (5 modules)
  Ek het reeds vir die klas module as apparte module betaal
  Ek sal aand van registrasie vir module betaal
  Ek sal aand van registrasie die deposito betaal en dan vir aftrek order vir balans teken.
   
  Vul asb hier onder in die blok enige spesiale Nota's in wat jy onder ons aandag wil bring.
   
 
   
  Ek registreer vir die volgende kursus
     
  DET 1 KLAS BYWONING
  HUWELIKS VERRYKING KLAS BYWONING
  GEVORDERDE DET (DET 2) KLAS BYWONING
  GEVORDERDE DET (DET 2) KLAS BYWONING
  TIENERBERADING KLAS BYWONING
  VOLLE JAAR PAKKET KLAS BYWONING
     
 


 
Back Back to top