{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

GEVORDERDE DIEP EMOSIONELE TERAPIE (G-DET 2) Scroll down for English

 

 

Aangebied deur Dr. Frans Nortj (D.Div, M.Coun, B. min, Geregistreerde berader)

 

 

 

KLASBYWONING:     Let wel: Die hele DET & G-DET  word voortaan deur 2 volle weke in die aande en 2 volle naweke aangebied. DET Begin Maandagaand 18h00-21h00 Sat & Son 09h00-17h00, Hollihock str 568 Doornpoort.

 

  

 Hierdie kursus is saamgestel ter aanvulling van die D.E.T.1  kursus en lei tot voorbereiding vir die 3e jaar kwalifikasie.

 

Die kursus word ook aanbeveel aan leerling pastorale beraders sowel as geregistreerde pastorale beraders omrede daar op ʼn meer gespesialiseerde vlak met die geestelike sowel as emosionele aspekte van die menslike bestaan en die mens-God verhouding gedeel word.

 

INHOUD VAN MODULE:

 

Lesing 1:  PASTORALE SORG EN ETOS

Lesing 2:  DIE MENSLIKE BREIN: FUNKSIONERING EN BREIN BIOCHEMIE

Lesing 3:  WAT IS ABNORMALE GEDRAG? (SLEGS IDENTIFISERING)

 

a) DID

b) Skisofrenie

c) Bipolre gemoedsversteuring

d) Sosiopatie (Psigopatie)

e) Narsistiese persoonlikheidsversteuring

f) Misoginistiese persoonlikheidsversteuring

g) Angsversteurings, OCD

 

Lesing 4:  MENSVAARDIGHEDE

                   A. Gevorderde Temperamente

                   B.  Sosiale vaardighede

1. Hoe om mense waardig te laat voel

2. Hoe om mense te beaam

3. Hoe om aktief te luister

4. Hoe om mense positief te motiveer

5. Hoe om mense suksesvol te oorreed

6. Die vindingryke wyse waarop mense gehelp kan word om die regte besluite te neem

7. Die vindingryke wyse waarop mense se gesindheid verander kan word

8. Vindingryke wyses om mense te prys of komplimenteer

9. Vindingryke wyses om mense tereg te wys

10. Vindingryke wyses om mense te bedank

 

Lesing 5:  DET BEGINSEL8, ATAVISMIESE IDENTITEITSPLINTERS (Uiters onbekend in meeste berading kringe)

Lesing 6: DET BEGINSEL 9 PNEUMALOGIE / PNEUMATERAPIE (Nurturing Your Spirit

Lesing 7: OKKULTISME

Lesing 8: MISTIESE ORGANISASIES

 

Afstandstudie in die vorm van MPEG4 Video (iPod formaat, werk op enige rekenaar) en Elektroniese handleiding. Vir hierdie doel stel ons voor u skaf n goeie rekenaar met ten minste 19 duim skerm aan. Internetkonneksie is van kardinale belang omrede studente punte en kursusmateriaal van die webblad sal kan aflaai.

******************************

Vir volledige inligting verwys na Prospektus  by "Dokumente

For complete information please refer to TCN PROSPECTUS

 

ADVANCED DEEPLEVEL EMOSIONAL THERAPY (DET 2) 

 

 

 

 

CLASS LECTURES Hollihock st 568 Doornpoort. Correspondense start any time!

 

  

This course is compiled in addition to the D.E.T. course and leads to preparation for the 3rd year qualificasion.

 

This course is also mandatory for learner Pastoral counsellers as well as registered Pastoral counsellers, because it deals with a more specialised level of the spiritual as well as emotional level of human existance and the man-God relationship.

 

Contents of course:

 

Lecture 1:  What is Pastoral Care?

 

Lecture 2: Everything regarding the HUMAN BRAIN

 

Lecture 3:  What is abnormal behaviour? (Only most common)

                       DID

                       Skisofrenia

                       Psychopathy

                       Psychoses

                       Bipoler depression

                       Social phobies

                       OCD

                       And other

 

Lecture 4:  Social skills

 

1. How to make people feel worthyl

2. How to corrobirate people

3. How  to listen actively

4. How to motivate people possitively

5. How to sucsessully convince people

6. The ideal way that people can be helped to make the right descision

7. The ideal way that peoples attitudes can be changed

8. Ideal ways to praise or compliment people

9. Ideal ways to remonstrate people

10. Ideal ways to thank people

 

Lecture 5: DET PRINCIPLE 8 PNEUMALOGY / PNEUMATHRAPY

 

Lecture 6: DET PRINCIPLE 9 Atavistic Identity Splinters (AIS) or GAP (Generasional Alternate Personalities)

 

Lecture 7: Occult

Lecture 8: Secret societies
 
Back Back to top