KBN se D.E.T. - Beginsel

D.E.T. of Diepgaande Emosionele Terapie (Uniek aan KBN )

Deep Emotional Therapy

Kbn doen Geestelike berading deur van die volgende metode gebruik te maak.

WAT IS DET?

 • DET, kom tot die kern van emosionele turbulensie ... - en genesing!
 • DET bring volkome genesing van emosionele en siels-ongesteldhede!
 • DET is deur die Heilige Gees ge-inspireer!
 • DET is Woord gefundeer!
 • DET is alles wat Lukas 4:18 belowe!
 • DET sentreer om Jesus as sentraal in ons lewens, Hy alleen is die groot Geneesheer!
 • DET praktiseer en onderskryf 1 Korintiers 13!
 • DET soek die oorsprong van emosionele probleme en behandel nie bloot die vrot vrugte of gevolge nie! Dus soek ons die “oorsaak”

DIE SEWE DET BEGINSELS WAT GENESING VOORTBRING?

 1. DET Beginsel een: Spreek die aggressor/s aan.
 2. DET Beginsel twee: Die prenatale tydperk en terapie indien daar trauma plaasgevind het.
 3. DET Beginsel drie: Die Seergemaakte Binnekind. Die meeste van ons het 'n seergemaakte binnekind wat wegkruip vir emosionele seer.
 4. DET Beginsel vier: Terug na die trauma, toe dit plaasgevind het en genesing.
 5. DET Beginsel vyf: Terug na geliefdes wat onverwags aan die dood afgestaan is. (Ons roep NIE geeste op nie! )
 6. DET Beginsel ses: Aborsie / Traumatiese miskraam.
 7. DET Beginsel sewe: Hoe om ontslae te raak van die fantasiebeelde van pornografie wat in die verstand vasgevang is. 
Making the choice to go to couples counseling can feel like a very big step. It involves admitting that things are not perfect in your partnership, which is often tough to do and scary to admit.
An overwhelming, life-threatening, terrible and frightening experience which is way out from any other “ordinary” human experience
Back Back to top