Registreer as KBN Berader op Netwerk
 

Slegs KBN Beraders wat in besit is van KBN kwalifikasies en aan die Vlak keuring voldoen het kan hier registreer as KBN Berader.

Vul asb onderstaande in om as 'n KBN Berader te registreer op ons netwerk.

Indien u as berader gerigistreer is, word beradenes in u area wat navrae doen na u verwys.

Neem asb Kennis:

Alle KBN Netwerk beraders moet eers deur KBN se keuring wees alvorens hulle as KBN beraders berading op ons netwerk kan doen.

Indien u wel die kursusse afgehandel het en nog nie gekeur is nie, gaan asb na die afdeling: "Aansoek vir Keuring" op ons tuisblad en doen direk daar aansoek om gekeur te word, voordat u hier kan registreer, siende dat u eers gekeur moet wees voordat u as 'n berader op ons Netwerk kan registreer. 

  * Fields are mandatory
  * Vul asb al u huidige kontak informasie volledig in:
     
  Titel: (Mnr/Mev/Past/Me/Dr)
  Naam:
  Van:
  Selfoon nommer:
  E-pos:
  Provinsie waar u woon?
  Watter area u berading doen:
     
  Vul asb hier U Studente nommer in:
 
   
  * Watter tipe Berading wil u doen op Netwerk? (U kan meer as 1 opsie kies)
     
  Algemene Berading
  Huweliks Berading
  Kinder Berading
  Tiener Berading
  Alg Berading, HB, KB & Tiener Berading
     
  * Ek as KBN Berader/Student/Lid is tans in besit van die volgende Sertifikaat:
     
  KBN Berading Sertifikaat (Al 5 1ste jaar modules is ingehandig.)
  Diploma in Christelike Berading
  Graad
  B. Min. Honeurs
  Meesters
  Doktoraat
     
  * Vul asb die volgende volledig in.
     
  Persoon wat u keuring gedoen het?
  Watter jaar is die keuring gedoen?
  Vir watter vlak berader was u laaste keuring?
     
  * Merk asb watter vlak berader u tans is?
     
  Vlak 2 (“Prakties” Beginner Berader)
  Vlak 3 (KBN “Netwerk” Berader)
  Vlak 4 (“Gevorderde” KBN Berader)
  Vlak 5 (“Spesialis” KBN Berader)
   
  * Ek is in besit van 'n KBN ID Kaart:
     
  Ja
  Nee
   
  Indien u wel in besit is van 'n KBN ID Kaart, vul asb die verval datum van die KBN ID Kaart hieronder in:
 
   
  * Is u 'n KBN Vennoot?
     
  Ja
  Nee
   
   
 

KBN beraders moet 'n KBN Vennoot wees. Indien u reeds 'n KBN Vennoot is, vul dit op die area in waar die vennoot nommer gevra word.

Indien jy nog nie 'n KBN vennoot is nie, kliek hier om die vennoot vorm af te laai en in te stuur.

As jy dit afgelaai het, heg dit asb hieronder aan.

Jy kan ook die dokument in skandeer en e-pos na: info@keerpunt.co.za

   
  Heg asb u Vennootskap dokument hier aan indien u nog nie vennoot is by KBN nie.
 
   
  * Indien u reeds 'n KBN Vennoot is, vul asb hier u Vennoot nommer in.
 
   
  * KBN Kantoor kan beradenes in my areas verwys.
     
  Ja.
   
  Indien u in 'n Spesifieke area spesialiseer (Bv Satanisme/Dwelm verslaafdes ens) Spesifiseer asb hier onder:
   
 
   
  Indien u enige spesiale versoek of navraag het, skryf dit asb hieronder in:
   
 
   
 


 
Back Back to top