Verander my kontak besonderhede.
 

Indien enige van u kontak besonderhede verander het, vul asb die afdeling in.

Indien van u besonderhede nogsteeds dieselfde is en net sekere inligitng verander het, vul asb nogsteeds die OU en NUWE dele volledig in, al stem van die ou en nuwe besonderhede nogsteeds ooreen sodat u vorm 100% verwerk kan word.

  * Fields are mandatory
  * Vul asb u Besonderhede in:
     
  Naam:
  Van:
     
  * Is u 'n KBN Student?
     
  Ja
  Nee
     
  Indien u 'n KBN student is, vul asseblief u studente nommer in:
 
   
  * Ek wil asb in die volgende afdeling my inligitng verander: (U kan meer as een opsie kies)
     
  My Besonderhede as student.
  My Besonderhede as bestaande Berader.
  My Besonderhede op die KBN SMS Databasis
     
  * Vul asb vir ons hier u OU besonderhede in:
     
  Naam:
  Van:
  Telefoon:
  Selfoon:
  E-pos:
     
  * Vul asb vir ons hier u OU Pos of woon adres in:
   
 
   
  * Vul asb vir ons hier u NUWE kontak besonderhede in:
     
  Naam:
  Van:
  Telefoon
  Selfoon
  E-pos
     
  * Vul asb hier vir ons u NUWE Pos / Woon adres volledig in:
   
 
   
  Vul asb hier onder in die blok enige spesiale Nota's in wat u onder ons aandag wil bring insake u besonderhede wat u verander het.
   
 
   
 


 
Back Back to top