Plek Besprekings
 

Neem asb kennis:

Ons het slegs beperkte plekke beskikbaar by die seminaar.

Die persoon wat plek bespreek vir die Seminaar moet asb seker maak dat alle kontak besonderhede van die persone vir wie daar ook plek bespreek word korrek is.

(Maak asb seker van korrekte spelling by e-pos adresse)

Elke persoon is dan self verantwoordelik vir hulle eie plekke.

Geen persoon kan namens 'n ander persoon bespreek indien die persoon nie self kennis dra van die plek wat vir hom/haar bespreek is nie.

Die kontak besonderhede vir elke individu waarvoor daar plek bespreek word moet asb ingevul word.

BV: As 'n persoon vir iemand anders en dan ook vir hom/haar self plek bespreek, moet elke persoon se verskillende kontak besonderhede ingevul wees anders kan bespreking nie volledig afgehandel word nie en dan kan daardie plek nie vir daardie persoon oop gehou word nie. (E-posse & Selfoon nommers)

GEEN plekke kan die dag voor die seminaar gekanselleer word nie - dit is nie vir ons moontlik om mense op die waglys dan in kennis te stel nie.

Plek kanselasies MOET 72 uur (3 dae) VOOR Seminaar begin reeds per e-pos gekanselleer wees.

E-pos word gestuur aan: info@keerpunt.co.za

Enige navrae - stuur e-pos na: info@keerpunt.co.za

  * Fields are mandatory
  * Kontak besonderhede van persoon wat Seminaar gaan bywoon:
     
  Naam / Name:
  Van / Surname:
  E-pos Adres:
  Selfoon nommer / Cell number:
     
   
 

 

Indien u namens 'n ander persoon plek bespreek, MOET daardie persoon se kontak besonderhede asb VOLLEDIG ingevul word.

Indien u vir byvoorbeeld vir 4 persone bespreek, moet u dan met ander woorde asb 4 keer die registrasie invul met elke persoon se persoonlike individuele korrekte kontak besonderhede.

Indien ons 'n plek bespreking kry met dieselfde naam en kontak besonderhede, gaan ons aanneem dat dit 'n dubbel bespreking is en slegs 1 plek per kontak besonderhede oop hou.

   
  * Hiermee bespreek ek plek vir die volgende KBN dag seminaar met tema:
     
  Seminar - Tiaan Gildenhuis
   
  * Ek het die besprekings instruksies aan die begin van bespreking noukeurig deurgelees en verstaan dit.
     
  Ja.
   
  Betaling vir seminaar reeds gedoen online?
     
  ja
  nee
  online betaling
 
     
 


 
Back Back to top