WELKOM BY KEERPUNT BERADING NETWERK!
KEERPUNT BERADING NETWERK BEDIENING SHEKINAHGLORY FELLOWSHIP
FNB: TJEK FNB:TJEK
REK: 62334887059 REK:62573767947
TAK: 254005 TAK: 254005

 

 

 

 

 

 

 

 
KBN GELOOFS VERKLARING
 Ons glo dat daar slegs een Ware Lewende God is (Eks. 20:2-3)
 Ons glo dat daar geen ander Naam is waardeur die mens gered kan word, anders as
deur Naam van Jesus Christus (Hand. 4:11 & 12)
 Ons erken Jesus Christus as die Messias, die Woord wat vlees geword het en onder
ons woon (Joh. 1: 1 & 14)
 Ons glo dat ons tot NIKS in staat is sonder Christus nie (Joh. 15:5), ons verklaar
onsself dus afhanklik tot HOM
 Ons glo dat ons deur ons keuse deur gehoorsaam te wees aan Christus, veel vrug dra
(Joh. 15:8) en daardeur die Here verheerlik.
 Ons glo dat Jesus ons kan vrymaak (Joh. 8:32)
 Ons glo dat Jesus die weg, en die waarheid en die lewe is, en dat ons nie na die Vader
kan kom, behalwe deur Hom nie (Joh 14:6)
 Ons glo dat as ons in die lig wandel – soos wat Hy in die lig is – dat ons gemeenskap
het met ons mede gelowiges en dat die Bloed van die Here Jesus ons reinig van alle
sonde (1Joh. 1:7)
 Ons verklaar dat die Bybel die enigste gesaghebbende standaard is wat te alle tye
toegepas moet word. Ons kies om die waarheid te spreek in liefde (Ef. 4:15)
 Ons vertrou ons Hemelse Vader om ons te vul met Sy Heilige Gees (Ef. 5:18) om
ons te lei in waarheid (Joh. 16:13). Ons kruisig die vlees (Gal 5:24) en kies om te
wandel soos die Heilige Gees ons lei en erken die gawes van die Heilige Gees wat in
‘n wedergebore Christen werksaam is.
 Ons glo dat die sakramente, die doop en nagmaal soos voorgeskryf in die Bybel,
noodsaaklik is vir ons Christenwandel en funksionering
 Ons erken die vyfvoudige bediening van Apostel, Profeet, Evangelis Herder en
Leraar. (Efe 4:11)
 Ons erken die 7 Motiveringsgawes en dat dit soos lede van ‘n liggaam saamwerk in die
Liggaam van Christus


Beradings afsprake bestaan uit 1 uur sessies.

 
Maak 'n Beradings afspraak by een van ons Christelike Beraders deur die volgende nommer te skakel:
 
 
Landlyn: 0125476742 (Kantoor ure Maandae-Donderdae 9h00-16h00) Vrydae tot 12h00
 


Address:

568 Holihock Straat

pretoria
pretoria
South Africa

Contact Us:
Keerpunt Berading Netwerk
Tel no: 0125476742
Mobile no:12
Fax no:125476742
Email:
Website: www.keerpunt.co.za
VOIP: 125476742
MSN: sariet@keerpunt.co.za
 
KBN / TCN - Counselor (Marriage and General Counseling)
Name: Dr. Frans Nortje (CEO)
Mobile no: 0824493096
Tel no: 0125476742

 
KBN / TCN - Counselor (Children,Marriage and General Counseling)
Name: Dr. Sariet Nortje (Principal)
Mobile no: 0824493096
Tel no: 0125476742

 
Algemene Navrae
Name: KBN Kantoor
Mobile no: 0824493096
Tel no: 0125476742

 
KBN / TCN /- Counselor (Marriage and General Counseling)
Name: Daleen Hepburn (Board Member)
Tel no: 0125476742

 
KBN / TCN - Counselor (Marriage and General Counseling)
Name: Alta Cilliers
Tel no: 0125476742

 
GPS Coordinates: 25°38'41.76"S 28°14'29.65"E Latitude -25.644934 Longitude 28.241570
Directions:

 

Trading Hours:

Maandag tot Donderdag : 09h00 - 16h00

Vrydae : 09h00 tot 12h00

Saterdae / Sondae & Publieke Vakansie dae : Gesluit

 

Please enter your details so we may contact you!


Enter your starting address:

Seminaar Plek Besprekings
 

Neem asb kennis:

Ons het slegs beperkte plekke beskikbaar by die seminaar.

Die persoon wat plek bespreek vir die Seminaar moet asb seker maak dat alle kontak besonderhede van die persone vir wie daar ook plek bespreek word korrek is.

(Maak asb seker van korrekte spelling by e-pos adresse)

Elke persoon is dan self verantwoordelik vir hulle eie plekke.

Geen persoon kan namens 'n ander persoon bespreek indien die persoon nie self kennis dra van die plek wat vir hom/haar bespreek is nie.

Die kontak besonderhede vir elke individu waarvoor daar plek bespreek word moet asb ingevul word.

BV: As 'n persoon vir iemand anders en dan ook vir hom/haar self plek bespreek, moet elke persoon se verskillende kontak besonderhede ingevul wees anders kan bespreking nie volledig afgehandel word nie en dan kan daardie plek nie vir daardie persoon oop gehou word nie. (E-posse & Selfoon nommers)

GEEN plekke kan die dag voor die seminaar gekanselleer word nie - dit is nie vir ons moontlik om mense op die waglys dan in kennis te stel nie.

Plek kanselasies MOET 72 uur (3 dae) VOOR Seminaar begin reeds per e-pos gekanselleer wees.

E-pos word gestuur aan: info@keerpunt.co.za

Enige navrae - stuur e-pos na: info@keerpunt.co.za

  * Fields are mandatory
  * Kontak besonderhede van persoon wat Seminaar gaan bywoon:
     
  Naam / Name:
  Van / Surname:
  E-pos Adres:
  Selfoon nommer / Cell number:
     
   
 

 

Indien u namens 'n ander persoon plek bespreek, MOET daardie persoon se kontak besonderhede asb VOLLEDIG ingevul word.

Indien u vir byvoorbeeld vir 4 persone bespreek, moet u dan met ander woorde asb 4 keer die registrasie invul met elke persoon se persoonlike individuele korrekte kontak besonderhede.

Indien ons 'n plek bespreking kry met dieselfde naam en kontak besonderhede, gaan ons aanneem dat dit 'n dubbel bespreking is en slegs 1 plek per kontak besonderhede oop hou.

   
  * Hiermee bespreek ek plek vir die volgende KBN dag seminaar met tema:
     
  HEILIGE GEES VUUR 3 MRT 2018
   
  * Ek het die besprekings instruksies aan die begin van bespreking noukeurig deurgelees en verstaan dit.
     
  Ja.
   
  Betaling vir seminaar reeds gedoen online?
     
  ja
  nee
  sal nog betaling doen online
  sal by kbn kantoor betaling doen voor 3 mrt
     
 


 

Kursus Klas Bywoning Plek bespreking
 

Voltooi asb ALLE persoonlike besonderhede Volledig.

Nadat persoonlike besonderhede voltooi is, kies asb vir watter Klas u Bespreek.

Indien U vir meer as een persoon bespreek, voltooi asb vir elke persoon individueel.

  * Fields are mandatory
  * Please complete the fields below:
     
  Name:
  Surname:
  E:Mail:
  Cellphone:
     
  Indien van toepassing, vul asb hier jou studente nommer in:
 
   
  * Ek is alreeds vir die volle jaar pakket geregistreer wat al die vakke insluit?
     
  Ja
  Nee
   
  * Het jy al 'n registrasie vorm ingevul om te registreer?
     
  Ja
  Nee
   
   
 

Indien u reeds vir die kursus per EFT betaal het, bring asb bewys van betaling saam die aand van registrasie of e-pos bewys na: info@keerpunt.co.za

Neem ook asb kennis, ons het kaart fasiliteite indien u die opsie kies om die aand van registrasie te betaal.

   
  * Kies asb een van die volgende opsies:
     
  Ek het reeds vir die jaar pakket betaal wat hierdie module (vak) ingesluit het in die jaar pakket (5 modules)
  Ek het reeds vir die klas module as apparte module betaal
  Ek sal aand van registrasie vir module betaal
  Ek sal aand van registrasie die deposito betaal en dan vir aftrek order vir balans teken.
   
  Vul asb hier onder in die blok enige spesiale Nota's in wat jy onder ons aandag wil bring.
   
 
   
  Ek registreer vir die volgende kursus
     
  DET 1 KLAS BYWONING
  HUWELIKS VERRYKING KLAS BYWONING
  GEVORDERDE DET (DET 2) KLAS BYWONING
  GEVORDERDE DET (DET 2) KLAS BYWONING
  TIENERBERADING KLAS BYWONING
  VOLLE JAAR PAKKET KLAS BYWONING
     
 


 

Accreditation

 

Turningpoint Turningpoint Counselling Network(TCN/KVB)� NPO 022-517 aim is to guide clients to understand themselves better. Understanding alone provides the possibility of healing, that can lead to a life that is blessed with rich and fulfilled relationships with God, self and neighbor.

 

Turning Counselling Network provide non accredited short mentored programs to equip people and maximize a persons potential in order to live fulfilling lives in spite of their circumstances.

 

Turningpoint Counselling Network provide Non Accredited programs that does not lead to a TCN qualification outcome (TCN does not confer degrees) However all TCN programs are accepted by Team Impact Christian University in the USA as credit bearing modules and will provide the appropriate qualification accordingly. This will include workshops,

Forums, and mentoring programs. KBN/TCN does not offer or confer qualifications but issues a certificate and a transcript of the total of short courses which are conferred by Universities like TICU into recognized credits, and by issuing a qualification (such as Bachelor of Counselling)

 

What is accredited training? Accredited training is training which provides a person with a national qualification on completion. It is also referred as National Recognized

training . (SAQA act 1995)

 

What is the difference between a government accredited course and a non- accredited course? An accredited course means the course has been evaluated and found to meet strict government and industry standards. A student may also gain credit for their studies should he/she wish to go on to further training in a similar subject with a higher education provider.

 

An unaccredited course does not lead to a formal national academic qualification and is not nationally recognized, however it is recognized by many institutions and church bodies in South Africa and abroad.

 

According to the South African constitution, freedom of religion is granted to all religious institutions and therefore Government will not interfere in the activities of the institution and the way involvement is expressed in either gatherings or religious education. Even religiously orientated training material are not obliged to carry official accreditation. TCN/KBN is such a religious non-profitable institution and our training is exclusively orientated and rooted in the Christian faith.


KBN se D.E.T. - Beginsel

D.E.T. of Diepgaande Emosionele Terapie (Uniek aan KBN )

Deep Emotional Therapy

Kbn doen Geestelike berading deur van die volgende metode gebruik te maak.

WAT IS DET?

  • DET, kom tot die kern van emosionele turbulensie ... - en genesing!
  • DET bring volkome genesing van emosionele en siels-ongesteldhede!
  • DET is deur die Heilige Gees ge-inspireer!
  • DET is Woord gefundeer!
  • DET is alles wat Lukas 4:18 belowe!
  • DET sentreer om Jesus as sentraal in ons lewens, Hy alleen is die groot Geneesheer!
  • DET praktiseer en onderskryf 1 Korintiers 13!
  • DET soek die oorsprong van emosionele probleme en behandel nie bloot die vrot vrugte of gevolge nie! Dus soek ons die �oorsaak�

DIE SEWE DET BEGINSELS WAT GENESING VOORTBRING?

·        DET Beginsel een: Spreek die aggressor/s aan.

·        DET Beginsel twee: Die prenatale tydperk en terapie indien daar trauma plaasgevind het.

·        DET Beginsel drie: Die Seergemaakte Binnekind. Die meeste van ons het n seergemaakte binnekind wat wegkruip vir emosionele seer.

·        DET Beginsel vier: Terug na die trauma, toe dit plaasgevind het en genesing.

·        DET Beginsel vyf: Terug na geliefdes wat onverwags aan die dood afgestaan is. (Ons roep NIE geeste op nie! )

·        DET Beginsel ses: Aborsie / Traumatiese miskraam.

·        DET Beginsel sewe: Hoe om ontslae te raak van die fantasiebeelde van pornografie wat in die verstand vasgevang is. 


Studente Opdragte Voorblad.docx

GEBRUIK ASB DIE VOLGENDE VOORBLAD MET ELKE WERK OPDRAG WAT INGEHANDIG WORD.

KBN KEURING PROSES.pdf

HIERDIE DOKUMENT WYS HOE WERK DIE KEURING PROSES BY KBN. INDIEN JY AANSOEK WIL DOEN VIR KEURING, GAAN NA "AANSOEK VIR KEURING" OP TUISBLAD.

KBN VENNOOT DOKUMENT.pdf

Laai gerus hier die dokument af, vul in en stuur terug aan KBN om 'n KBN VENNOOT te word.

KURSUS REGISTRASIE FORMS.pdf

KURSUS REGISTRASIE FORM

Prospektus 2018 nuutste.pdf

Prospektus 2018 nuutste


SEMINAAR BETALINGS

Back Back to top