KBN se D.E.T. - Beginsel

D.E.T. of Diepgaande Emosionele Terapie (Uniek aan KBN )

Deep Emotional Therapy

Kbn doen Geestelike berading deur van die volgende metode gebruik te maak.

WAT IS DET?

  • DET, kom tot die kern van emosionele turbulensie ... - en genesing!
  • DET bring volkome genesing van emosionele en siels-ongesteldhede!
  • DET is deur die Heilige Gees ge-inspireer!
  • DET is Woord gefundeer!
  • DET is alles wat Lukas 4:18 belowe!
  • DET sentreer om Jesus as sentraal in ons lewens, Hy alleen is die groot Geneesheer!
  • DET praktiseer en onderskryf 1 Korintiers 13!
  • DET soek die oorsprong van emosionele probleme en behandel nie bloot die vrot vrugte of gevolge nie! Dus soek ons die �oorsaak�

DIE SEWE DET BEGINSELS WAT GENESING VOORTBRING?

·        DET Beginsel een: Spreek die aggressor/s aan.

·        DET Beginsel twee: Die prenatale tydperk en terapie indien daar trauma plaasgevind het.

·        DET Beginsel drie: Die Seergemaakte Binnekind. Die meeste van ons het n seergemaakte binnekind wat wegkruip vir emosionele seer.

·        DET Beginsel vier: Terug na die trauma, toe dit plaasgevind het en genesing.

·        DET Beginsel vyf: Terug na geliefdes wat onverwags aan die dood afgestaan is. (Ons roep NIE geeste op nie! )

·        DET Beginsel ses: Aborsie / Traumatiese miskraam.

·        DET Beginsel sewe: Hoe om ontslae te raak van die fantasiebeelde van pornografie wat in die verstand vasgevang is. 

Back Back to top